tempat makan murah
Melancong

TIPS KOS DAN TEMPAT MAKAN MURAH DI GILI TRAWANGAN #VLOG 19

5/5 - (1 vote)GILI TRAWANGAN Kos murah pergi dan balik Gili Trawangan. Dari Pengangkutan, Penginapan, Makan, Pasar Mini, dan …

SUMBER VIDEO

Related posts

Pekerjaan di TINY HOUSE di Jitra, KEDAH

ZOOM LE'AN

BAS MEWAH $30 dari SINGAPURA ke MALAYSIA 🇲🇾 | Melaka, Malaysia

Di Mana Nak Beli Barang Original Paling Murah Di BANGKOK #livelovethailand

14 comments

Fatima Bubi 06/07/2023 at 5:20 AM

Jalan nya di dalam ga aspal, kalo hujan becek pasti

Fatima Bubi 06/07/2023 at 5:20 AM

Private boat 700 ribu, mahal amat, mending dayung sendiri 🤣

siswa purwanto 06/07/2023 at 5:20 AM

lemot bro penjelasanya

Alya Awalia 06/07/2023 at 5:20 AM

kak kalo dari bangsal ke lembar bisa naik apaaa yaaa transport umumnya selain online🙏🏻

rahmat ghazanfar 06/07/2023 at 5:20 AM

Mahal bos..dari lombok mataram kisaran 130 rb – 150 rb ke mataram naik travel avanza dan sejenisnya.
Dari mataram ke pelabuhan penyeberangan pakai aplikasi grab hanya 130 rb

Hendri Afrizal 06/07/2023 at 5:20 AM

Nyimak kawan; lanjutkan

Wulan Dari 06/07/2023 at 5:20 AM

Trimakasi info yg sangat bermanfaat 🙏🏼

Mazlum Syahid 06/07/2023 at 5:20 AM

Bismillahir Rahmanir Rahim

Soalan: Kenapakah para sahabat dan para isteri (Nabi saw) tidak termasuk di dalam ال محمد ketika diucapkan selawat: اللهم صل على محمد وال محمد
di dalam solat 5 waktu dan di luar solat?

Jawapan:

1. Kerana para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Zar, Abu Ubaidah, al-Miqdad dan lain-lain bukan di kalangan ال محمد (ali Muhammad)
menurut al-Qur"an dan Hadis. Hanya Sunni sahaja yang menambah واصحابه … di dalam selawat mereka di luar solat. Sekiranya mereka menambah واصحابه… di dalam solat mereka, nescaya solat mereka tidak sah kerana para sahabat bukan daripada ال محمد menurut al-Qur'an dan Hadis.

2. Begitu juga dengan para isteri (Nabi saw) seperti Khadijah, Umm Salmah, Hafsah, Aisyah dan lain-lain bukan daripada ال محمد menurut al-Qur'an dan Hadis.

3. Justeru, para sahabat dan para isteri (Nabi saw) tidak termasuk di dalam selawat yang diucapkan ketika solat 5 waktu dan di luar solat. Sedangkan Hasan, Husain, Fatimah dan Ali AS termasuk di dalam selawat sama ada di dalam solat atau di luar solat kerana mereka adalah daripada ال محمد.

4. Justeru, ال محمد adalah lebih tinggi kedudukan mereka daripada para isteri dan para sahabat menurut al-Qur'an dan Hadis.

5. Para isteri dan para sahabat bukanlah daripada darah daging Rasulullah saw (sila baca "Hadis al-Kisa').

6. Terdapat di kalangan para isteri Nabi saw yang telah dicerai oleh Nabi saw.

7. Terdapat di kalangan para isteri Nabi saw yang telah dicela oleh Tuhan kerana menghina Nabi saw di dalam al-Qur'an.

8. Terdapat di kalangan para sahabat Nabi saw yg telah melanggar perjanjian mereka dengan Nabi saw menurut al-Qur'an dan Hadis.

9. Terdapat di kalangan para sahabat yang telah lari dalam peperangan di zaman Nabi saw dengan meninggalkan Nabi saw bersendirian.

10.Terdapat di kalangan para sahabat Nabi saw yang telah menghina Nabi saw menurut al-Qur'an dan Hadis serta sejarah kerana mereka bukanlah maksum.Sementara ال محمد adalah maksum menurut al-Qur'an dan Hadis.

11. Justeru, para isteri dan para sahabat wajib dinilai berdasarkan al-
Qur'an dan Hadis kerana mereka tidak kebal di hadapan kedua-duanya.
**

12. Di dalam al-Qur’an, sahabat bukan semuanya adil.Ini termasuklah kes:

i. Ada sahabat yang telah melarikan diri dari jihad, surah al-Taubah (9): 25

ii. Ada sahabat yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada Akhirat, surah al-Taubah (9): 38.

ii. Ada sahabat yang telah berdusta, surah al-Taubah (9): 43.

iv. Ada sahabat yang telah bersumpah namun berdusta, surah al-Taubah (9): 56.

v. Ada sahabat penyebar fitnah dan ragu-ragu, surah al-Taubah (9): 45-47.

vi. Ada sahabat yang mencampur amal soleh dengan keburukan, surah al-Taubah (9): 102.

vii. Ada sahabat munafik, surah al-Taubah (9): 101

viii. Ada sahabat yang dikenali sebagai munafik, surah al-Munafiqun (63): 1

ix. Ada sahabat yang telah berburuk sangka kepada Allah SWT tanpa hak,surah Ali-Imran (3): 154.

x. Ada sahabat yang telah lari dari peperangan Uhud dan Hunain surah, Ali-Imran (3): 153.

xi. Ada sahabat yang fasik, surah al-Hujurat (49): 6.

xii. Ada sahabat yang membantah Rasulullah SAW dan membenci jihad kerana cintakan dunia, surah al-Anfal (8): 5-8.

xiii. Ada sahabat yang telah menghindari jihad di dalam perang Badar, surah al-Nisa’ (4): 77.

xiv. Ada sahabat yang telah berbalik dari jihad dan melanggar janji dengan Rasulullah SAW, surah al-Ahzab (33): 15 .

xv. Ada sahabat yang telah meninggalkan Rasulullah SAW sewaktu baginda sedang berkhutbah Jumaat, surah al-Jumu‘ah (62): 11.

xvi. Ada sahabat yang telah diberi peringatan bahawa jika Nabi SAW wafat atau dibunuh, atau mereka (sahabat) berbalik ke belakang (murtad), maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, surah Ali ‘Imran (3): 144 “Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur”

Justeru, kemungkinan kemurtadan atau kekafiran sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW telah diterangkan di dalam ayat tersebut. Ia bukanlah perkara yang mustahil kerana sahabat tidak disucikan oleh Allah SWT. Kemurtadan dan kekafiran mereka, tidak akan merugikan Allah sedikit pun kerana Allah hanya akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur sahaja. Ada pun mereka yang tidak bersyukur, tidak akan menerima balasan daripada Allah walaupun mereka di kalangan sahabat.
,**
13. Kelebihan ال محمد (keluarga Nabi Muhammad SAW)

Ketahuillah, ketika kalian berselawat kepada Nabi SAW dalam solat: اللهم صل على محمد sesungguhnya kalian wajib menyebut وال محمد "ali Muhammad" (keluarga Nabi SAW). Jika tidak, solat kalian tidak diterima oleh Tuhan!

Justeru, siapakah ال محمد "ali Muhammad" itu?

who is Husain? Who is Hasan? Who is Fatimah? Who is Ali?

1.Tidakkah Nabi SAW bersabda: Siapa yang mati kerana mencintai ال محمد "ali Muhammad," dia akan mati sebagai seorang syahid? (Al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf, ii, 258).

2. Tidakkah Nabi SAW bersabda: Hasan daripada aku dan aku daripada Hasan? (Sahih Muslim).

3. Tidakkah Nabi SAW bersabda: Husain daripada aku dan aku daripada Husain? (Sahih Muslim).

4. Tidakkah Nabi SAW bersabda: Hasan dan Husain kedua- duanya adalah ketua pemuda ahli syurga? (Sahih Muslim).

5.Tidakkah Nabi SAW bersabda:
Fatimah adalah sebahagian daripada anggotaku. Sesiapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakitiku? (Sahih al-Bukhari).

5.Tidakkah Nabi SAW bersabda: Ali daripadaku dan aku daripada Ali? (Sahih Muslim). Tidakkah Nabi SAW bersabda: حب علي ايمان و بغضه نفاق Cinta kepada Ali adalah satu keimanan dan kebencian kepadanya adalah nifak? (Hubbu 'Ali imanun wa baghdhu-hu nifaq?(Sahih al-Bukhari).

A. Justeru, kenapakah kalian memusuhi dan membenci orang-orang yang mencintai "ali Muhammad"?

B. Kenapakah kalian memusuhi dan membenci orang-orang yang mencintai Hasan AS?

C. Kenapakah kalian memusuhi dan membenci orang-orang yang mencintai Husain AS?

D. Kenapakah kalian memusuhi dan membenci orang-orang yang mencintai Fatimah AS?

E. Kenapakah kalian memusuhi dan membenci orang-orang yang mencintai Ali AS?

F. Siapakah kalian jika dibandingkan dengan mereka? Sila layari: almawaddah.info

*
14. Renungan 28: Fatwa Syeikh AL-AZHAR

1. Terjemahan Teks Fatwa yang telah dikeluarkan oleh yang mulia al-Ustaz al-Akbar Syeikh Mahmud Syaltut Syeikh Universiti Al-Azhar tentang harusnya melakukan amal ibadat menurut mazhab Syiah Imamiyyah.

Bismillahir Rahmanir Rahim

Syeikh Syaltut ditanya: Setengah orang berpendapat bahawa untuk sahnya ibadat dan mu’amalat seorang muslim itu mestilah mengikuti salah satu daripada mazhab yang empat. Sementara mazhab Syi’ah Imamiyyah dan Syi’ah Zaidiyyah tidak termasuk. Adakah anda bersetuju pendapat tersebut secara mutlak? Justeru, anda melarang (orang ramai) mengikuti mazhab Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah umpamanya?

Beliau menjawab:

1. Agama Islam tidak mewajibkan ke atas seorang pun dari pengikut-pengikutnya berpegang kepada mazhab tertentu. Malah kami berpendapat bahawa setiap muslim berhak mengikuti mana mana mazhab yang dipindah secara betul dan hukum-hukumnya pula disusun di dalam kitab-kitab tertentu. Dan bagi individu yang telah mengikuti mana mana mazhab dari mazhab-mazhab tersebut dibolehkan pula berpindah kepada mazhab yang lain. Iaitu mana-mana mazhab yang lain dan ia tidak sedikitpun berdosa berbuat demikian.

2. Sesungguhnya mazhab Ja’fari yang dikenali dengan mazhab Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah ialah satu mazhab yang harus beramal ibadat dengannya dari segi syarak sepertilah mazhab-mazhab Ahli Sunnah. Oleh itu sayugialah bagi orang-orang Islam mengetahuinya dan membebaskan diri mereka dari asabiyyah tanpa kebenaran kepada mazhab-mazhab tertentu. Agama Islam atau syariatnya bukanlah mengikuti mazhab tertentu atau berhenti di atas satu mazhab. Kerana semua mujtahid diterima di sisi Allah. Dan harus bagi orang yang tidak pakar di dalam perbincangan (al-Nazar) dan ijtihad mengikuti mereka dan beramal dengan apa yang mereka tetapkan di dalam fiqah mereka. Dan tidak ada perbezaan di dalam hal itu di antara hukum-hukum ibadat dan mu‘amalat” (Lihat youtube http://youtu.be/vu9F5YsT_M4: Syiah dan Sunnah adalah saudara oleh Syeikh al-Azhar)
Sila layari: almawaddah.info

N 06/07/2023 at 5:20 AM

Bermanfaat sekali videonya, terima kasiihhhh

Indria moms cinbeb 06/07/2023 at 5:20 AM

sayangnya tidak diliatin menu makanan lengkapnya yaa..penasaran sebenarnya..

Andi Siswanto 06/07/2023 at 5:20 AM

bang mo tanya.. damri terakhir jam berapa ke kota mataram?

Boen Tjhoi mie 06/07/2023 at 5:20 AM

Informative sekalii 👍👍👍 bdw mau tanya kalo misalnya jasa sewa mobil di lombok ga ada ya

Syahrul Asy 06/07/2023 at 5:20 AM

Kalo Kulinernya murah terus kulibangunan brapa ya ongkosnya dsna soalnya mau nguli 😁

Syahrul Asy 06/07/2023 at 5:20 AM

Terimakasih atas informasinya Pak Phermana 😁

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy